Idee

Eind 2015 heeft coöperatie ValleiEnergie voorgesteld zonnepanelen op de geluidwal te leggen. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan. Het college van B&W heeft in juni 2017 besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief. In augustus 2019 is met de gemeente Ede een samen­werkings­overeenkomst aangegaan.

Co÷peratie ValleiEnergie

ValleiEnergie is initiatiefnemer en wordt eigenaar van de Zonnewal. Iedereen in de regio Foodvalley kan lid worden van ValleiEnergie. Bij ons staat eigendom en zeggenschap door de lokale omgeving voorop. Participatie is vrijwillig, open en democratisch. Ook jij kunt mede-eigenaar van de Zonnewal worden.

Open Website ValleiEnergie

Samenwerkings­partners

Om te komen waar we nu zijn is samengewerkt met diverse partners. De volgende partijen bedanken we voor hun financiële bijdrage voor onderzoek en werving:

  • Coöperatiefonds van Rabobank Vallei en Rijn
  • Oost NL
  • om|nieuwe energie
  • Gemeente Ede

Logo's samenwerkingspartners


Heb je interesse om deel te nemen aan een zonne­centrale van ValleiEnergie? Schrijf je dan vrijblijvend in.

Ik heb interesse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo van Zonnewal Ede

Zonnewal-Ede.nl is onderdeel van ValleiEnergie

Logo ValleiEnergie