Positieve reactie van gemeente Ede op schetsplan


Na de openbare informatieavond in november 2019 is het schetsplan voor het project in december 2019 beoordeeld door de gemeente Ede*. In januari 2020 heeft de gemeente haar beoordeling aan ons kenbaar gemaakt.

De gemeente ziet aanleiding door te gaan naar de volgende stap. Dat betekent dat zij kansen ziet voor het project en aanbeveelt het plan verder uitwerken tot een definitief ontwerp en vergunning aan te vragen.

De gemeente sprak haar voorkeur uit voor de variant met een zo rustig mogelijk beeld voor deze zicht locatie. Verder is het belangrijk ecologie en biodiversiteit te versterken. De bijdrage aan stikstofdepositie tijdens de bouw is ook voor dit project een thema. Verder dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt over huur en het gebruik en beheer van de wal. Dat staat voor ValleiEnergie hoog op de agenda, gezien de invloed die dit zal hebben op de financiële haalbaarheid van het project. De gemeente neemt het tegengaan van de schadelijke Japanse Duizendknoop op zich.

* De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Ede heeft het schetsplan van de zonnewal bestudeerd en beoordeeld

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 28 november is er tussen 19 en 21 uur een inloopbijeenkomst in Pathé Ede voor iedereen die geïnteresseerd is in het plan Zonnewal A12 Ede. De direct aanwonenden van de wal ontvangen hierover een brief. Overige belanghebbenden zijn ook van harte welkom om te komen.

Pathé Ede is lekker dicht bij. Je komt natuurlijk te voet of met de fiets naar Laan der Verenigde Naties 150 in Ede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo van Zonnewal Ede

Zonnewal-Ede.nl is onderdeel van ValleiEnergie

Logo ValleiEnergie